Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi ir paredzēti tiem klientiem, kas vēlas paši administrēt lietojamos risinājumus. Atbalsta pakalpojumu lietotājiem ir iespēja ar jautājumiem vērsties pie mūsu speciālistiem un saņemt no viņiem palīdzību konstatēto problēmu risināšanā.

Vispārīgā gadījumā mūsu atbalsta pakalpojumi ietver ar tehnisko nodrošinājumu saistīto problēmu risināšanu un attiecīgu saziņu ar konkrēto ierīču vai komponentu ražotājiem.


Administrēšanas pakalpojumi

Administrēšanas pakalpojumi ir paredzēti klientiem, kas vēlas pilnīgu vai daļēju risinājumu administrēšanu.

Pilna administrēšana nozīmē to, ka visas ar risinājumu saistītās konfigurācijas izmaiņas, atjauninājumus u. c. veic mūsu speciālisti un klients tikai iesniedz savas vēlmes par izmaiņām.

Daļēja administrēšana ir paredzēta tiem, kas vēlas paši administrēt vienkāršākās un standartizētākās konfigurācijas izmaiņas, savukārt sarežģītākas izmaiņas, programmatūras versiju maiņu u. c. veic mūsu speciālisti.


Monitorings un drošības uzraudzības pakalpojumi

Monitoringa pakalpojumi ļauj pastāvīgi sekot pakalpojumu, risinājumu, ierīču un programmatūras darbam, iespējami ātri reaģēt uz problēmām un nodrošināt problēmu profilaksi.

Drošības uzraudzības pakalpojumi ļauj uzticēt regulāru sekošanu no drošības risinājumiem saņemamajai informācijai un klienta informēšanu mūsu speciālistiem.Vairāk informācijas par Stallion pārvaldītiem un atbalsta pakalpojumiem jūs iegūsiet šeit.

© 1994 - 2023 SIA Stallion - Brīvības gatve 214b-313 - Rīga, LV-1039 - LATVIA - Tel: +371 6788 8315 - E-post: info@stallion.lv